Liczba odwiedzin strony: 14609 Osób na stronie: 2
 

Fojcik Arkadiusz, adwokat. Kancelaria

 
Dziennik Ustaw 2005 Nr 225 poz. 1937 - Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych i wzór wniosku o wydanie zezwolenia na import produktów leczniczych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych i wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na import produktów leczniczych (Dz. U. z dnia 16 listopada 2005 r.) Na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: § 1.  1. Ustala się wzór wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia. 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się następujące dokumenty:   1)   informację o zakresie wytwarzania i rodzajach produktów leczniczych, sporządzoną zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia;   2)   listę produktów leczniczych wytwarzanych w miejscu wytwarzania, sporządzoną zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia;   3)   informację zawierającą dane osób wykwalifikowanych, odpowiedzialnych za zapewnienie przed wprowadzeniem na rynek, że każda seria produktu leczniczego została wytworzona i skontrolowana zgodnie z przepisami ustawy oraz wymaganiami zawartymi w specyfikacjach i dokumentach stanowiących podstawę dopuszczenia do obrotu produktu leczniczego sporządzoną zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do rozporządzenia;   4)   Dokumentację Główną Wytwórni, zawierającą szczegółowe dane o zapewnieniu jakości, w tym spełnieniu wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania oraz o pomieszczeniach, urządzeniach technicznych i kontrolnych niezbędnych do wytwarzania, kontroli i przechowywania produktów leczniczych, sporządzoną zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do rozporządzenia, aktualną w dniu składania wniosku;   5)   zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki...
Monitor Polski 2001 Nr 18 poz. 306 - Nadanie orderów
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 kwietnia 2001 r. o nadaniu orderów. (M.P. z dnia 12 czerwca 2001 r.) Rej. 63/2001 Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718), na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zaopiniowany przez Kapitułę Orderu Odrodzenia Polski, odznaczeni zostają: za wybitne zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej: KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI 1. Dejna Karol, KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 2. Buliński Wojciech Włodzimierz, KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 3. Bartkowicz Barbara Irena, 4. Biernacki Janusz Józef, 5. Chrzanowski Marcin, 6. Kadłuczka Andrzej Edward, 7. Nachlik Elżbieta, 8. Ryś Jan Szymon, 9. Sobczyk Tadeusz Jan, za wybitne zasługi dla rozwoju medycyny: KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 10. Goleniewska-Furman Mirosława, KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 11. Brzeziński Jacek Jan, 12. Skołyszewski Jan Franciszek, 13. Skorupska-Olędzka Regina Maria, 14. Smolak Krystyna Józefa, 15. Strzelecka Halina Grażyna, KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 16. Duda Krzysztof, 17. Kowalski Józef, 18. Kulpa Jan Kanty, 19. Misterek Krystyna Elżbieta, 20. Pachecka Jan, 21. Pawlicki Marek, 22. Reinfuss Marian Eugeniusz, 23. Szutowski Mirosław Marian, za wybitne zasługi dla kultury polskiej i jej promocji w świecie: KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 24. Giersz Witold, 25. Kord Kazimierz, KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 26. Szemiel Aleksander, za wybitne zasługi dla rozwoju przemysłu odlewniczego KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 27. Marcinkowski Jan, za wybitne zasługi...
KRS 0000315970 - GO SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
GO SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-10-23 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
SIEWNA 30 31-521 KRAKÓW M. KRAKÓW M. KRAKÓW MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
945-211-63-32 120803447 0000315970
KRS 0000315969 - FOOD FRANCHISE CIBOR I SPÓŁKA. SP. J.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
FOOD FRANCHISE CIBOR I SPÓŁKA. SP. J. SP. J. 2008-10-20 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ZGRUPOWANIA ŻMIJA 7/304 01-875 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000315969
KRS 0000315968 - MENTO SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
MENTO SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-10-20 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
WIELICKA 42/31 02-657 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000315968
KRS 0000315967 - CENTERMED KIELCE SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
CENTERMED KIELCE SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-10-27 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
PIEKOSZOWSKA 126 25-632 KIELCE M. KIELCE M. KIELCE ŚWIĘTOKRZYSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
959-183-14-46 260240777 0000315967
KRS 0000315966 - SPACE TELECOM SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
SPACE TELECOM SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-10-20 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
PROSTA 11 44-200 RYBNIK M. RYBNIK M. RYBNIK ŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000315966
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone adwokat Rybnik HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Fojcik Arkadiusz, adwokat. Kancelaria
radca prawny śląskienotariusz śląskiekomornik śląskieagencja / skład celny śląskieuczelnia prawnicza śląskieprawnik śląskieprawnikReklama